top of page
Search

მობილური ვირტუალური ოპერატორების ასოციაციის (MVNO) მიმართვა კომუნიკაციების კომისიას

მობილური ვირტუალური ოპერატორების (MVNO) ასოციაციის წევრები- „შპს ჯიენსი“, „შპს ინექსფონი“ და „შპს მაიფონი“ - კომუნიკაციების კომისიას...

ვირტუალური მობილური ქსელის ოპერატორთა ასოციაციასა და კომუნიკაციების კომისიას შორის MVNO რეგულაციასთ

ვირტუალური მობილური ქსელის ოპერატორთა ასოციაციასა და კომუნიკაციების კომისიას შორის საქართველოში მობილური ვირტუალური ოპერატორის ქსელის...

ჩვენი მიზანია საქართველოში MVNO ბიზნესი განვავითაროთ - მობილური ოპერატორების დახმარება აუცილებელია

საქართველოს მობილური ვირტუალური ქსელის ოპერატორთა ასოციაციის პირველი ოფიციალური განცხადება

სტატიები: Blog2
bottom of page